Elsikkerhet for deg som besøker eldre

Utviklet for hjemmetjenesten januar 2024

Filmen er utarbeidet av El-Tilsynet AS for DLE i Å Energi AS.

Vårt samfunnsoppdrag:

  • Å føre tilsyn med elektriske anlegg og utstyr i hjemmet, fritidsboliger og virksomheter
  • Bistå politi og brannvesen med brannutredning
  • Informasjonsarbeid om elsikkerhet