EL-TILSYNET elsikkerhet og elkvalitetstjenester

Vi tilbyr og utfører myndighetspålagte elsikkerhetstilsyn i henhold til instruks fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) – for alle nettselskap.

Vi utfører el-tilsyn brannetterforskning skoleundervisning

Vi tar din elsikkerhet på alvor

El-Tilsynet skal til enhver tid være et ledende kompetansesenter i Norge innenfor elsikkerhetsstjenester.

VI GJENNOMFØRER EL-TILSYN

Har du mottatt varsel om eltilsyn?

Tilsyn av elektriske anlegg i boliger, fritidsboliger og næringsbygg er en del av El-Tilsynet AS sine oppgaver.

Hensikten er å sikre at mennekser, dyr og eiendom ikke blir utsatt for ulykker som følge av feil på det elektriske anlegget. Arbeidet skjer både gjennom tilsyn av elektrisk anlegg og forebyggende informasjonsarbeid.

El-Tilsynet AS sender ut varsel om eltilsyn på vegne av vår oppdragsgiver (nettselskap). Vi utfører eltilsynet på oppdrag fra nettselskapet ditt. Det koster ingen ting ekstra for selve tilsynet – det er dekket gjennom nettselskapet.

Du får alltid beskjed før vi gjør et tilsyn hjemme hos deg. Dette kan være via epost, sms eller brev i posten. brev i posten. Der får du også informasjon om hvem hos oss som skal utføre elsikkerhetstilsynet.

Forberede eltilsyn

Hva bør du forberede til eltilsyn?

 Tenk gjennom om du har hatt problemer med det tekniske anlegget. Gjør det enkelt å komme til sikringskap og sikringer. Finn fram samsvarserklæringen og annen relevant dokumentasjon på gjennomført elektrisk arbeid, dersom du har det.

Eltilsyn utføres av Eltilsynet

Hva skjer under eltilsynet?

Det foretas både målinger og visuell sjekk av anlegget. I tillegg gis det gode råd og informasjon om elsikkerhet. Deler av eltilsynet må gjøres på spenningsløst anlegg, noe som betyr at strømmen blir borte en kort stund. Det utføres et stikkprøvebasert eltilsyn.

Etter eltilsyn

Hva skjer etter eltilsynet?

Etter elsikkerhetstilsynet vil du få tilsendt en tilsynsrapport som beskriver resultatet. Dersom det ble avdekket feil eller mangler, vil rapporten beskrive dette nærmere. Feil eller mangler må normalt rettes av en registrert installasjonsvirksomhet innen en gitt frist.

Vårt arbeid skal oppleves positivt og lærende for kunden i eltilsynssituasjonen

VI BISTÅR

Brannetterforskning

Vi har landets ledende ekspertise innen området brannetterforskning med elektrisk årsak. Vi har erfaring fra mange og komplekse branner fra inn og utland og blir brukt som sakkyndig ved rettssaker. Denne tjenesten tilbyr vi i hele Norge

VI STILLER OPP PÅ

Skoleundervisning

El-Tilsynet AS tilbyr og gjennomfører undervisning i barne- og ungdomsskolen for Det lokale eltilsynet (DLE). DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap) har pålagt DLE-ene i de enkelte nettselskapene å tilby og gjennomføre denne formen for forebyggende undervisning.
Vi utfører årlig undervisning for 400 – 500 klasser.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og alle skal trygt hjem etter endt arbeidsdag.

ALT OM OSS

Møt våre ansatte

Våre ansatte i El-Tilsynet AS er nøytrale, habile elektrofolk med høy kompetanse og erfaring.

I El-Tilsynet AS jobber vi for å tilrettelegge et godt arbeidsmiljø preget av høy sikkerhet, lavt sykefravær og deling av kompetanse og erfaring.
Selskapet legger til rette for at alle ansatte får videreutvikle sin kompetanse og personlige egenskaper.

Vi er tilgjengelig hverdager fra 08.00 – 15.30 Tlf 67 18 02 22