Brannetterforskning

På oppdrag fra Politiet kan El-Tilsynet AS bistå i brannetterforskning.

Vi har landets ledende ekspertise innen området brannetterforskning med elektrisk årsak. Vi har erfaring fra mange og komplekse branner fra inn og utland og blir brukt som sakkyndig ved rettssaker. Denne tjenesten tilbyr vi i hele Norge

Etter anmodning fra politiet kan El-Tilsynet AS bistå i etterforskningen.

I El-Tilsynet AS har vi egne ansatte med spesialkompetanse innenfor brannutredelse. Arbeidet går ut på å finne årsaken til brannen og om dette skyldes brudd på gjeldende regelverk.

God kompetanse og erfaring er avgjørende for å lykkes med dette. Våre oppgaver i etterforskningen består i hovedsak av:

  • Innhente informasjon om tidligere eltilsyn og eltilsynsrapporter knyttet til elanlegget i bygningen, og eventuelle feil på strømnettet i det aktuelle tidsrommet.
  • Åstedsundersøkelser på branntomta med eventuelle tekniske undersøkelser.
  • Undersøkelser av materiell og utstyr, enten på stedet eller ved nærmere analyse i laboratorium.
  • Utarbeide en sakkyndig rapport.
  • Eventuelt oppmøte i rettsaker som sakkyndige.

Det stilles konkrete krav til både formell, teoretisk og praktisk kompetanse for personell som selvstendig bistår ved brannutredning.
Det er kun brannutredere som er knyttet opp mot brannutredningsgruppen som kan bistå politi i en brannetterforskning.

Ønskes det bistand i brannutredning?

Ta kontakt med vårt kontor