Alt om eltilsyn

Eltilsyn er et elsikkerhetstilsyn som utføres for å sikre at mennesker, dyr og eiendom ikke blir utsatt for
ulykker som følge av feil på det elektriske anlegget.

Vanlige boliger kontrolleres hvert 20 år.

Hva er det lokale eltilsyn (DLE)?

Det lokale eltilsyn (DLE) er en tilsynsenhet som jobber for å forhindre og redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisitet.

Det gjør de ved å

 • Utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr
 • Utføre tilsyn med elektroinstallatører, institusjoner og virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr
 • Utføre tilsyn hos virksomheter som selger elektrisk utstyr
 • Bistå politiet ved brann- og ulykkesetterforskning
 • Tilby råd og informasjon til skoleelever, elektrobransjen og nettselskapers kunder

Det er nettselskapene som er pålagt å utføre kontrollen av det elektriske anlegget, og ditt lokale nettselskap har sin egen tilsynsenhet.

Hvordan fungerer det?

En elsikkerhetsingeniør fra El-Tilsynet AS kommer hjem til deg for en kontroll. Eltilsynet går ut på at ingeniøren følger strømmen fra inntaket, gjennom sikringsskapet og kursene fram til de tilkoblede apparatene dine.

Elilsynet er stikkprøvebasert. Det betyr at ingeniøren ikke tester alle kontakter i huset ditt. Derfor erstatter ikke eltilsynet en vanlig elkontroll, da den er mer nøye og f.eks. kan gi deg rabatt på boligforsikring.

Offentlig elsikkerhetskontroll er obligatorisk og finansieres gjennom nettleien din.

Dette bør du forberede

Før eltilsynet:

Du får alltid en beskjed før El-Tilsynet AS kommer hjem til deg. Vi gir deg beskjed i form av epost, sms eller brev. Der får du også informasjon om hvem hos oss som kommer.

Dette bør du forberede:
 • Tenk gjennom om du har hatt problemer med det tekniske anlegget
 • Gjør det enkelt å komme til sikringskap og sikringer
 • Finn fram samsvarserklæringen og annen relevant dokumentasjon på gjennomført elektrisk arbeid, dersom du har det.

Under eltilsynet:

Det er viktig at en myndig person er til stede under eltilsynet. Aller helst bør eier eller bruker være til stede. Alternativt kan du stille med en representant.

Under eltilsynet leter El-Tilsynet AS etter feil og mangler ved det elektriske anlegget ditt. El-Tilsynet AS har anledning til å koble fra deler eller hele anlegget,  dersom de oppdager alvorlige feil.

Et eltilsyn er ikke det samme som feilsøking av småting du eventuelt lurer på om bør fikses.

Eltilsyn handler kun om å avdekke feil og mangler som vil utgjøre en fare. Ønsker man undersøkelser utover det et eltilsyn tar for seg skal man tilkalle en elektriker til dette.

Hva sjekkes under eltilsyn

Under eltilsyn sjekkes inntaksboksen, sikringsskapet, faste installasjoner og tilkoblet utstyr.

I inntaksboksen sjekkes det at

 • Sikringene er riktige, og at det ikke er varmgang

I sikringsskapet sjekker ingeniøren etter

 • Isolasjonsfeil
 • Merking og sikringer på kurser
 • Berøringsbeskyttelse
 • Jording
 • Varmgang
 • Løse koblinger

På bygningen sjekker ingeniøren at

 • Alle punkter med krav om jording har det
 • Jordet og ujordet ikke er blandet
 • Kabler og ledninger er festet
 • Kabler, brytere og stikkontakter ikke har skade
 • Brytere, koblingsbokser, stikkontakter osv. ikke har varmgang

Av inventar sjekker ingeniøren at

 • Varmeovner ikke er dekket til
 • Bruken av skjøteledning er forsvarlig
 • Komfyren ikke har isolasjonsfeil eller at støpselet har varmgang

Hva skjer etter eltilsynet?

Etter eltilsynet vil du få en rapport som beskriver resultatene. Ble det avdekket feil eller mangler, inkluderes det i rapporten.

Som regel må eventuelle feil og mangler rettes innen en viss frist. Har du behov for å utsette fristen, kan du søke om det. Svaret avhenger av alvorlighetsgraden i feilene, og økonomiske årsaker er ikke grunnlag for å forlenge fristen.

Du må kontakte en elektriker for å utbedre eventuelle feil. Når feilene er rettet av en registrert elvirksomhet, skal den som utførte jobben gi beskjed om dette til DLE, slik at saken kan avsluttes.

Ulike eiendommer har ulik hyppighet for eltilsyn. Hyppighet kan variere, men utgangspunktet er: Vanlig bolig 20 år. Hytte/fritidsbolig 30 år. Landbruksinstallasjon 5 år.